Precizie în metal

Totul de la o singură sursă!

Pentru clientii nostri din Romania, noi producem piesele metalice in Germania.

Iată cum procedăm

Deoarece clienții noștri sunt în căutarea unui loc de producție unde doresc să producă sau să achiziționeze produse de înaltă calitate, dar NU doresc să trimită desenele originale în lume cuiva pe care nu îl cunoaște și nu știe ce face cu aceste desene, piese sau chiar echipamente și mașini, ei ne dau sarcina de a efectua acest serviciu extrem de sensibil pentru ei în mod ANONIM.

Notă: Lucrăm exclusiv cu producători certificați.

Etapele de lucru înainte de producție

 • Clientul ne trimite desenul original al unei piese
 • Automatico Transilvania SRL elimină toate datele specifice clienților
 • Numai datele relevante din punct de vedere tehnic pentru producție rămân stocate pe desen. La cerere cu Automatico Transilvania SRL ca adresă a firmei
 • Automatico Transilvania SRL analizează cerințele și trimite desenele către partenerii săi de producție pentru stabilirea prețurilor.
 • După un timp scurt Automatico Transilvania poate prezenta clientului un preț pentru piesa sa.
 • La cerere, clientul primește 2-3 mostre pentru examinare.
 • Dacă clientul este de acord cu prețul, calitatea și termenul de livrare, atunci piesele intră în producție.
 • În mod firesc, Automatico Transilvania este pregătită să încheie un acord de confidențialitate cu clientul. Automatico Transilvania procedează la fel cu partenerii săi de producție.
 • Lucrările de asamblare a unor piese la un “MODUL” al unei mașini, până la producția de mașini și dispozitive întregi, sunt preluate de Automatico Transilvania SRL la cerere.

Acest lucru înseamnă că piesele produse pot fi livrate clientului ca un “întreg”. Bineînțeles, asamblarea nu are loc la sediul furnizorilor, ci în halele proprii ale Automatico Transilvania, unde este garantat și anonimatul pieselor, mașinilor și dispozitivelor.

Etape de lucru după producție

 • După ce piesele au fost produse și au trecut mai multe controale de calitate, acestea sunt livrate direct la timp către client.
 • Automatico Transilvania se ocupă de plata pieselor către partenerii de producție.
 • Plata pieselor livrate către clientul final se face între client și Automatico Transilvania.
 • Automatico își asumă întreaga răspundere de orice fel în ceea ce privește piesele furnizate clientului.

Acest mod de lucru face imposibilă în proporție de 100% alocarea pe piață a pieselor produse. Clientul știe doar Automatico Transilvania SRL căruia îi comandă producția pieselor, furnizorul știe și el doar Automatico Transilvania SRL de la care primește desenele și pentru care produce piesele.

Acest lucru exclude complet posibilitatea de a potrivi piesele sau chiar de a reproduce echipamentele sau utilajele clientului. Și asta este ceea ce clienții noștri apreciază cu adevărat la noi, și nu își asumă riscul de a-și pune desenele originale în mâinile altcuiva.